Guds gave.

  

 

 

 

Guds gave

                 

Ferierne, fodboldkampene, forbrugsfesterne

fortsætter og fortsætter,

mens Dommedagsskyen hænger over os alle.

Det er det rene, glade vanvid.

 

Skal andre som sædvanlig

rage kastanjerne ud af ilden for dig,

her i demokratiets narkotiserende

populistiske Slaraffenland?

 

Er det politikerne, du venter på? –

Så få nu anskuelsesundervisning i,

hvad troen på politikerne vil medføre –

målt som det reciprokke CO2 – udslip.

 

Er det teknologien? – videnskaben,

hvis råb nu lyder:  Sidste udkald!?

Eller er det markedskræfternes frie spil? -

som fortrinligt opfylder vores subjektive behov, det vi ønsker,

men som ikke er gearet til at opfylde vores objektive behov,

det vi behøver, men ikke ønsker – ja ofte hader.

 

           

 

Tror du på, at noget af alt dette vil kunne frelse os? -

Hvordan skal det gå? -

med dyrene? -

de fattige? -

de ufødte børns Verden? –

 

Og hvad med dig? - - -

 

          

 

Som den sejrende Guds tjener, og som læge,

vil jeg forsøge ved argumentets, ordets kraft

at eksponere en gave, hvis indhold er Gud,

som således giver sig selv

til menneskenes børn.

 

Gud giver os recepten på,

hvordan vi så lempeligt som muligt

kan klare os igennem Dommens tid,

det økologiske Ragnarok.

 

Recepten er to leveregler,

som forvandler os til en anden slags væsener;

vi bliver skabt ”i Guds billede”,

som Gud ønsker vi skal være.

På den måde skaber Gud mennesket.

 

Ved at følge forståelsens og handlingens vej

kan mennesket samtidig opfatte Gud i Sandhedens ånd.

På den måde er Gud til stede midt iblandt os

som vores eneste ene, almægtige leder.

 

           

 

Jeg er din Gud:

 

Elsk din næste som dig selv, udvis kærlig omsorg

for alle levende væsener – vær god.

 

Gør ikke mod andre, som du ikke ønsker,

andre skal gøre mod dig – vær ikke ond –

 

mod dyrene:  Prisgiv dem ikke til fangenskabets og dødens kval.

Ernær dig udelukkende af planter, spis ikke kød.

 

mod dig selv og andre:  Du må ikke skelne

mellem gode og onde eller dårlige mennesker.

 

           

 

Ved denne lov, Kærlighedens lov,

vil Gud efter overleveringen

fælde dom på den yderste dag.

 

Og du befrier dig fra Arvesynden,

det vil ikke mere gå dig

som det gik Adam og Eva

og deres sønner, Kain og Abel,

efter Syndefaldet.

           

        

 

Gud forvandler mennesket som art,

og dermed vores økologiske niche

til det økologisk og socialt

bæredygtige globale samfund.

 

Recepten er Guds lys, menneskets forsyn,

Visdommens - de vises - sten,

den specifikke indsats

mod det onde:

 

           #

INTET KØD.

 

               #

INGEN STATUSORIENTERING.

   

 

 

Ved sejrens våben mod det onde,

griber Gud al magt i sin hånd.

Den drivende kraft er lidelsen,

der med Dommedagsskyen som den håndgribelige trussel

ubønhørligt fremtvinger den nødvendige motivation.

 

           

 

Ved forsynets hjælp

vil Gud frelse os fra at gå fortabt

i det yderste mørke,

og føre os hjem

til sit jordiske Paradis.

 

         

 

 

I artiklerne ”Kødets forbandelse”

og ”Syndefaldsmyten”

søges Visdommens essens uddybet.

 

Alle tekster her står til fri afbenyttelse.

Tag nu vare på Guds gave,

mens tid er.

 

Send videre, oversæt, udbred,

lad budskabet med lynets hast

brede sig til alle lande og folkeslag.

 

Følg loven, og Gud vil være med dig alle dage.

 

                                                                                            Tilbage til:     Guds gave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<meta name="google-site-verification" content="rTTRywfF2gyv0GG-ztE2hKldTnl9albiWQ15iwxJDXU" />